iKatastr

mobileiKatastrNová generace ikatastr.cz pro mobilní a desktop prohlížeče !  jednoduše napište do prohlížeče na mobilu nebo PC: ikatastr.cz a nezapomeňte  na mobilu povolit lokalizační služby (GPS) pro prohlížeč – např. na iOS Nastavení/Soukromí/Lokalizační služby/Safari Websites 

Tato verze je zcela od základu  přepracovaná a umožňuje lepší způsob práce s mapou a katastrem nemovitostí i na moderních dotykových zařízeních.  Zkuste např. zaslat odkaz na parcelu přes SMS, vygenerovat pdf (iOS), využít tlačítka prohlížeče atd… V Aplikaci se můžete přirozeně pohybovat po mapě a na tapnutí  prstu na parcelu – resp. na kliknutí se objeví základní informace z katastru nemovitostí – zkuste provázané odkazy na RUIÁN, nebo zobrazte podrobnosti příslušného katastrálního úřadu.

co je iKatastr v odpovědi od ChatGPT  :)

iKatastrChatGPT

Tipcenové mapy Prahy, Ostravy a Olomouce
Tippřepínání kategorií a link na územní plány
Tip:  měření ploch a linií
Tipzobrazení rozměrů parcely-stavby

Celý video návod :

další poznámky, tipy  na blogu zde

Podmínky používání

prosím přečtěte si podmínky používání nahlížení zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_podminkyuzivaniaplikace

Informace o cookies a nakládání s daty 

iKatastr.cz  ukláda do tzv. cookies na straně uživatele poslední místo návštěvy ve formě URL tak aby při znovuotevření webové aplikace mohl uživatel začít tam kde skončil. Dále aplikace používá  základní formu Google Analytics (bez rozšířených možností spojených s inzercí ) pro anonymní počítání návštěvnosti.  Dále je využíván kód 3. stran od společnosti seznam.cz pro vyhledávání adress na mapě, podmínky jsou uvedeny zde: https://api.mapy.cz/#pact a mohou obsahovat další  způsoby nakládání s cookies.

Pokud s výše uvedenými podmínkami nebo způsobem zpracování nesouhlasíte,  prosím nepoužívejte aplikaci. Používáním aplikace s tímto zpracováním cookies a podmínkami výše uvedenými výslovně souhlasíte. 

Upozornění: Veškeré údaje jsou přebírány ze zdrojů ČÚZK, resp. z podkladových map příslušných poskytovatelů otevřených dat. Prosím o pochopení, že se správností/nesprávností  údajů iktastr.cz nemůže nic dělat, neboť je pouze ‘čte’ od příslušných ‘autorit’ a nemá oprávnění je jakkoli měnit.

Legenda k barvám  věcných břemen také zde

iKatastr uveden ve sborníku ochránce práv na  str 17.